logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Criterii de audit

 

Conform legislatiei romanesti, situatiile in care societăţile sunt obligate să efectueze un audit financiar sunt definite de art. 3 din OMF 1752/2005 care adoptă în Romania reglementările contabile conforme cu Directivele Europene, cu aplicabilitate din 2006.

Experienţa de care beneficiem în diverse domenii de activitate, ne ajută să întelegem mai bine solicitările şi aşteptările Clienţilor nostri şi să le oferim soluţii la provocările pe care aceştia le au.

Criterii de audit
 

La ce societăţi este obligatorie auditarea ?

 

Legea defineste două criterii care impun auditarea :

Criterii de mărime

Dacă la inchiderea unui exerciţiu financiar se indeplinesc două din urmatoarele trei criterii :

  • Total active mai mari decit 3.650.000 EUR
  • Cifra de afaceri neta mai mare decit 7.300.000 EUR
  • Numar mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar : mai mare sau egal cu 50 .

Situaţiile financiare anuale sunt auditate numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depaşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute mai sus.

 

Criterii de activitate

Dacă societatea auditată se află în una din situaţiile de mai jos :

 • Societăţile de interes public (definite in Ordinul 907/2005);
 • Institutiile de credit;
 • Societăţile de asigurare si reasigurare;
 • Entităţile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
 • Societăţile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
 • Companiile si societăţile nationale;
 • Persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi si intră în perimetrul de consolidare de catre o societate-mamă care aplică Standardele Internationale de Raportare Financiară;
 • Persoanele juridice altele decît cele de mai sus, care beneficiază de împrumuturi nerambursabile sau cu garanţia statului.
 • Societăţi de leasing

 

NORME MINIMALE DE AUDIT

Conform normelor profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România, (Hot. 44/2005) realizarea unei misiuni de audit financiar impune, pe parcursul unui an financiar, îndeplinirea unor proceduri de audit minime obligatorii definite în Hotarârea respectivă. Parcurgerea acestor Norme Minimale implică, conform Hotarîrii CAFR, un volum de muncă de 240 ore pentru un exerciţiu financiar, care pot fi reduse pina la 180 de ore în cazul entităţtilor de complexitate redusă.

În stabilirea costului unei misiuni de Audit, se porneşte de la acest volum minim de muncă, la care se adaugă munca suplimentară în funcţie de specificul societăţii: stocuri semnificative, sau sisteme de raportare complexe (pachete), sau multe puncte de lucru/subunităţi, sau auditarea initială ce trebuie sa acopere şi anul precedent, sau sisteme complexe de costuri, volum, etc.

 

calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit